Poděbradova 3359, 702 00 Ostravainfo@rhpartner.cz
Nabízíme poradenství při výběru stavebních materiálů

Nabízíme poradenství při výběru stavebních materiálů

Nabízíme poradenství při výběru stavebních materiálů, používaných technologií a jejich kombinací.

Společně probereme výhodnosti použití moderních technologií vytápění. Složení a kombinaci jednotlivých stavebních materiálů v závislosti na velikosti, využití a poloze stavby.

Provádíme konzultace při výběru vhodných stavebních pozemků v rámci analýzy připojitelnosti na inženýrské sítě, únosnosti a složení základových půd, hladiny spodních vod, výskytu radonu, geopatogenních zón aj.. Neméně důležité je zjištění vlastnických stavů a výskytu věcných břemen. To vše již před koupí pozemku.