Jak fungujeme

Jak fungujeme

Stavební pozemek

 • pomůžeme vám vyhledat vaše ideální místo pro vaši stavbu
 • zajistíme ochranu vaší investice - ne na každém pozemku lze stavět nebo připojit inženýrské sítě
 • provedeme analýzu vhodnosti pozemku pro realizaci vaší stavby
 • zajistíme všechny potřebné kroky pro získání vlastnictví pozemku v co nejkratším čase

Studie stavby

 • věnujeme dostatečný časový prostor vypracování dokonalé studie stavby podle vašich představ
 • poradí Vám náš zkušený tým projektatů a architektů
  vytvoříme 3D vizualizaci projektu
 • poradíme s výběrem materiálů a technologií dle individuálních požadavků

Projekt stavby

 • vypracujeme projektovou dokumentaci na míru
 • vypracujeme projekt pro územní řízení, stavební povolení (ohlášení), provádění stavby
 • vypracujeme projekty přípojek, napojení na komunikaci, ČOV aj.
 • nabídneme některý z již hotových projektů - www.liberohaus.cz
 • ceny projektů se pohybují od 15 000 Kč dle rozsahu, složitosti a stupně

Analýza finanční náročnosti

 • vytvoříme nezávislý rozpočet vaší stavby pro výběr dodavatele
 • provedeme revizi vámi dodaného rozpočtu
 • poradíme s možnostmi financování stavby

Stavební povolení, projektový management

 • pro získání stavebního povolení zajistíme veškeré podklady (posudky, vyjádření správců síti aj.)
 • projektový manažer zajistí komunikaci mezi investorem, projektantem a úřady - povolení bez starostí (řešíte pouze vzhled a umístění domu)
 • cena zajištění stavebního povolení od 15 000 Kč dle složitosti (obsahuje: projektový management + právní poradenství + časovou koordinaci)
 • zajistíme stavební povolení v co nejkratší době

Výběr dodavatele

 • připravíme výběrové řízení pro zhotovitele stavby
 • Váš dům umíme realizovat sami www.liberohaus.cz - co si vyprojektujeme, to si postavíme

Realizace stavby

 • během stavby budeme vykonávat technický a autorský dozor pro zajištění co nejvyšší kvality
 • budeme dohlížet nad dodržování časového plánu, technologie výstavby a čerpání financí
 • průběh stavby dokumentujeme
 • můžeme pro vaši stavbu zřídit bezplatnou internetovou prezentaci (např. při delším pobytu v zahraničí)

Kolaudace stavby

 • zkontrolujeme správnost předání stavby
 • zajistíme úspěšnou kolaudaci vaší stavby