Zabýváme se zajišťováním (inženýrskou činností) územních rozhodnutí a stavebních povolení, kolaudací.

Řešíme získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. 

 Naše zkušenosti jsou jak s pozemními, dopravním stavbami a také se zajišťováním povolení pro fotovoltaické systémy. Rozsah je široký a obsahuje obory zdravotnictví, výrobní a skladové haly, administrativní a bytové komplexy, rodinné domy aj.

 • provádíme revize dokumentací
 • zajišťujeme posudky a expertizy
 • vypracováváme žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • zajišťujeme koordinaci celkového projektu
 • zabýváme se posuzováním stavebních záměrů
 • organizování výběrových řízení

Reference

Dokončené akce

 • Více než 100 zajištěných povolení staveb v rámci celé ČR
 • Podchod Místecká v Ostravě
 • STK Mariánské Hory
 • Výrobní a skladovací areál Hruška
 • Rekonstrukce parkovacích ploch Vinium Velké Pavlovice
 • Bezpečnost na komunikacích v Krásném Poli
 • Dopravní řešení na komunikacích v Kyjovicích
 • Cyklostezka Bílá Lhota
 • Cyklostezka Bílá
 • aj.