Stavební projekce

Stavební projekce

vizualizace1Vypracování projektové dokumentace na míru je jedním ze základních kamenů naší práce.

Celkové návrhy stavby jsou řešeny s ohledem na ekonomičnost stavby a kvalitu provedení. Dále je kladen důraz na užitnou hodnotu a funkčnost navržených konstrukcí a materiálů. Návrhy jsou posuzovány s ohledem na počáteční investiční náklady a provozní náklady. Výsledkem je optimální návrh odpovídající požadavkům klienta.

Samozřejmostí je projektování novostaveb i rekonstrukcí. Tyto činnosti probíhají provázaně a v součinnosti jak s architekty, tak i s orgány státní správy a se správci inženýrských sítí (v rámci inženýrské činnosti při projednávání dokumentace).

Naše projekty při realizaci také dozorujeme a flexibilně řešíme nenadále vzniklé problémové situace.

Klientům nabízíme také zajištění všech formalit vedoucích k získání stavebního povolení (viz. inženýrská činnost)

Provádíme zaměřování a digitalizace stávajících stavů objektů.

Katalog rodinných domů na www.liberohaus.cz