Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Klientům nabízíme také zajištění všech formalit vedoucích k získání stavebního povolení.

V celém průběhu přípravy investičních záměrů, plánování projektu a organizace výběrových řízení je naším prvořadým úkolem zajistit nejlepší možnou pozici klienta. V komunikaci se stavebním úřadem a při obstarávání formalit, jako je územní rozhodnutí, je to především perfektní příprava podkladů a projektové dokumentace.

Do naší nabídky patří také zajišťování průzkumů, posudků a analýz nutných jak pro získání stavebního povolení tak pro optimální zpracování projektové dokumentace.