Elektroprojekce

Elektroprojekce

V rámci oblasti elektro projekce vypracováváme projektové dokumentace fotovoltaických systémů, přípojek elektrické energie NN a VN (vrchní i kabelové), přeložky venkovních vedení VN a NN, venkovní osvětlení a jeho řízení, elektro rozvodů staveb, elektrických zařízení a další.

Specializujeme se také na projekty a realizace inteligentních systémů řízení, tzv. inteligentní domy.

Fotovoltaické systémy

Co je fotovoltaika?

Moderní a šetrná technologie získávání elektřiny ze slunečního svitu.

Proč fotovoltaiku?

Základním principem u fotovoltaického získávání energie je, že tyto systémy nemají mechanické pohyblivé části (např. rotor), čímž odpadají problémy opotřebení, údržby a poruchy. Fotovoltaické články nepotřebují žádné přídavné pohonné látky (jediné co potřebují je sluneční záření), nevytváří hluk a neprodukují odpad.

Naše firma provádí vypracování potřebné projektové dokumentace těchto systémů, zajišťuje veškeré kroky k uzavírání smluv s distributory (potenciálními odběrateli el. energie) a s několika společnostmi specializujícími se v tomto oboru provádí realizace těchto systémů.